Науково-методична рада ФЕКІ

СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
факультету електроніки і комп’ютерної інженерії

Голова ради:

ОКСАНИЧ Ірина Григорівна, к.т.н., доц., заступник завідувача кафедри автоматизації та інформаційних систем

Секретар ради:

НАБОК Тетяна Андріївна, заступник завідувача кафедри кафедри інформатики та вищої математики

Члени ради:

МОСЬПАН Владислав Олександрович, к.т.н., доц., декан факультету ЕКІ

ЧЕРНЕНКО Варвара Петрівна, к.ф.-м.н., доц., заступник декана з навчально-методичної та наукової роботи

ЛЯШЕНКО Віктор Павлович, д.т.н., проф., завідувач кафедри інформатики та вищої математики

ОКСАНИЧ Анатолій Петрович, д.т.н., проф., завідувач кафедри автоматизації та інформаційних систем

ФОМОВСЬКА Олена Владиславівна, к.т.н., доц., доцент кафедри електронних апаратів

СИДОРЕНКО Валерій Миколайович, к.т.н., доц.,  в.о. завідувача кафедри комп'ютерних та інформаційних систем

 

Нормативна документація

Загальні положення про науково-методичну раду факультету – Завантажити

План роботи науково-методичної ради факультету ЕКІ на 2020/2021 н. р. – Завантажити

2020-2021 н.р.

Склад робочої групи з перевірки якості підготовки освітніх програм до акредитації у 2020–2021 н. р. – Завантажити

Витяг з протоколу №5 засідання НМР факультету ЕКІ про затвердження відомостей про самоаналіз освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – Завантажити

Витяг з протоколу №6 засідання НМР факультету ЕКІ про затвердження відомостей про самоаналіз освітньої програми «Середня освіта (Інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – Завантажити

Витяг з протоколу №9 засідання НМР факультету ЕКІ про результати обговорення проєктів оновлених освітніх програм та проєкти оновлених освітніх програм спеціальностей факультету – Завантажити