Наукова діяльність

 На факультеті ЕКІ створені і ефективно працюють дві наукові школи: «Структурна досконалість напівпровідникових матеріалів, технології виробництва монокристалів напівпровідників та фотоелектричних перетворювачів енергії» під керівництвом завідувача кафедри АІС, д.т.н., проф. Оксанича А.П. і «Теоретичні та прикладні засади інформаційних технологій» під керівництвом д.т.н., проф. Гученка М.І.

Кращі науковці факультету ЕКІ отримують премії та гранти президента України, стипендії Кабінету міністрів України, зокрема:

  • д.т.н., проф. Гученко М.І. став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (2010 р.);
  • грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2014 р. отримала к. м.-ф.н., доц. Кобильська О.Б.;
  • Почесну грамоту Верховної Ради України одержав к. т. н. Кухаренко Д.В. (2018 р.),
  • премію Президента України отримали к.т.н., доц. Славко О.Г. і к.т.н. Костенко П.П. (2017 р.);
  • стипендію Кабінету міністрів України для молодих учених з 2020 по 2022 рр. отримала к.т.н., доц. Коваль С.С.

День науки КрНУ

Демонстрація наукових досягнень кафедри АІС на святі День науки КрНУ

Кафедри факультету ЕКІ співпрацюють з іншими вітчизняними та іноземними науковими установами та закладами вищої освіти. Про це свідчать підписані договори про співпрацю з Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ), Цзілінським університетом (Китайська Народна Республіка), Інститутом проблем машинобудування імені А.М. Підгорного (м. Харків), Софійським технічним університетом (Болгарія) тощо.

Крім того встановлені тісні зв’язки з промисловими підприємствами, які є потенційними працедавцями для випускників факультету, зокрема це фірма «Jabil Circuit Ukraine Limited» LLC, ВАТ «Полтавський ГЗК», ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», ТД «Укртатнафта», ЗАТ НВП «Трансмаш-сервіс», ПрАТ НТЦ «Інформаційні системи», ІТ-компанія «AltexSoft».

history_2.jpg

Професор Луценко І.А. і доцент Фомовський Ф.В на підприємстві

З 2012 р. і по теперішній час ведеться активна наукова робота за темою «Виготовлення пристрою збору інформації щодо виникнення пожежної ситуації та програмного забезпечення для передачі її віддаленій інформаційній системі» в рамках госпрозрахункового договору з фірмою Neutronic, Франція (всього виконано 15 договорів з фірмою на загальну суму близько 3 млн. грн).

Провідні вчені факультету ЕКІ є активними учасниками різноманітних наукових форумів, які відбувалися як в Україні, так і за її межами. Факультет ЕКІ є організатором наступних наукових конференцій:

Особливістю конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» є те, що за програмою передбачається робота виїзної секції, засідання якої відбуваються у п’ятизіркових готелях країн з досконало розвиненим туристичним бізнесом, зокрема у Єгипті та Об’єднаних Арабськх Еміратах.

Учасники конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»

Учасники конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» в місті Дубаї, ОАЕ. 2012 р.

Фото на згадку

Фото на згадку у конференц-залі готелю в місті Дубаї, ОАЕ. 2012 р.

Активно ведеться студентська наукова робота: студенти факультету щорічно перемагають у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямів «Інформатика і кібернетика», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Комп’ютерні науки», «Радіотехніка», «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»; у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Радіоелектронні апарати», «Комп’ютерні системи та мережі» (щорічно ІІ етап олімпіади з цієї спеціальності проводиться на базі факультету ЕКІ); у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». Загалом близько 40 студентів-переможців за останні 10 років.

Почесні нагороди від факультету кращим випускникам

Почесні нагороди від факультету кращим випускникам: «Оскар», «Мудра сова», «Мурашка-працівник»

На факультеті ЕКІ діє аспірантура та докторантура за такими спеціальностями:

  • 05.13.06 – інформаційні технології (122 – комп’ютерні науки);
  • 05.27.06 – технологія, обладнання та  виробництво електронної техніки (171 – електроніка).

Працює спеціалізована Вчена рада по захисту кандидатських дисертацій за означеними спеціальностями. Активно впроваджується підготовка фахівців освітнього ступеня PhD.