ЩИРО ВІТАЄМО

кандидата педагогічних наук, доцента кафедри АІС

Дернову Майю Григорівну

з успішним захистом дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук!

 

кандидата технічних наук, доцента кафедри АІС

Оксанич Ірину Григорівну,

кандидата фізико-математичних наук, професорку кафедри ІВМ

Кобильську Олену Борисівну,

та кандидата технічних наук, доцента кафедри АІС

Коноха Ігоря Сергійовича

 

з успішним захистом дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук!

bouquets.jpg 

Факультет електроніки і ком`ютерної інженерії є наймолодшим факультетом університету і це є цілком природнім, оскільки всі напрями підготовки студентів нашими кафедрами орієнтовані на сучасні високі технології, як в інформаційному сенсі, так і у конструктивному, виробничому та інших.
Між тим, кафедри факультету є найстарішими, оскільки саме з них починалося формування навчального закладу як такого. Перш за все, це кафедра "Електронні апарати", яка починає свою історію у 1964 році, як кафедра "Електротехнічних дисциплін", перетворившись після виокремлення кафедри "Автоматизації виробничих процесів та робототехніки" у кафедру "Електротехніки та електроніки" , а потім - у випускаючу кафедру "Електронні апарати". Це кафедра "Комп`ютерних та інформаційних систем", яка теж сформувалася з працівників колишньої кафедри "Електротехнічних дисциплін", це і кафедра "Інформатики і вищої математики", утворена з кафедри "Вищої математики", без якої не існує жоден навчальний заклад. В 2010 році факультет поповнився новою потужною за науковим потенціалом кафедрою "Інформаційно-управляючих систем".
На поточний час факультет є одним з найпотужніших в університеті, де навчаються близько 700 студентів денної форми, які готуються за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр. На кожній кафедрі здійснюється підготовка аспірантів, проходили підготовку докторанти. Отже забезпечується наскрізна підготовка фахівців всіх рівнів за трьома напрямами: Комп`ютерна інженерія, Радіоелектронні апарати та Інформатика.
Науковці кафедр успішно проводять дослідження за найперспективнішими сучасними напрямами, щорічно проводиться науково-технічна конференція "Фізичні процеси та поля в технічних і біологічних об`єктів", яка в минулому році набула статус міжнародної.